veel gestelde vragen (faq)

Klik op onderstaande vragen voor meer informatie.

 • email
  • hoeveel e-mailadressen krijg ik?

   Standaard krijgt u 10 emailadressen. Extra mailaccounts zijn mogelijk, maar op aanvraag.

   Emailadressen hebben de vorm naam@domein.com, waarbij u de naam zelf kunt invullen en het domein de door u gekozen domeinnaam is, vaak bevat dit uw bedrijfsnaam. Zo’n emailadres met uw eigen domeinnaam staat heel professioneel.

  • kan ik ook aliassen voor emailadressen aanmaken?

   Het aantal aliassen dat u kunt instellen is onbeperkt.

   Een alias is een variant op een emailadres, waarbij de email wel op hetzelfde account binnenkomt. Bijvoorbeeld: info@byteguide.net is een alias van byteguide@byteguide.net, alle email wordt afgeleverd bij het account byteguide@byteguide.net.

   Een alias is handig als korte schrijfwijze van een naam (bijvoorbeeld peter@byteguide.net als alias voor peterdejong@byteguide.net) en om fouten op te vangen, bijvoorbeeld als bepaalde letters of tekens in een emailadres vaak vergeten worden. Er kunnen ook zogenaamde ‘generieke’ mailadressen worden aangemaakt, zoals webmaster@byteguide.net.

  • kan ik zelf nieuwe mailadressen aanmaken en wijzigen?

   Als u dat wilt, dan kan dat. Het vereist iets meer kennis van computers dan alleen het beheer van de inhoud van de website, maar het is geen complexe taak.

   Het voordeel van zelf beheren is dat u wijzigingen in het personeelsbestand snel zelf kunt doorvoeren. Het voordeel van door ons laten beheren is dat wij kennis hebben van het systeem, en daardoor waarschijnlijk sneller de aanpassingen kunnen realiseren.

  • hoe stel ik de email in op mijn computer?

   U krijgt van ons een handleiding waarin staat hoe u email installeert op uw computer.

   De handleiding is gebaseerd op een Windows-computer met Outlook, Windows Mail of Outlook Express. Voor alle andere programma’s zullen wij u op maat helpen. De email instellen op een computer is in principe voor iedereen te doen die bekend is met het dagelijks gebruik van de computer. Mochten er onverhoopt toch problemen voordoen in het instellen, dan kunt u van onze helpdesk gebruik maken.

 • hosting
  • wat is hosting?

   Onder hosting verstaan we het huren van serverruimte, doorgaans om daar een website op te plaatsen. De gehuurde server is eigendom van een hostingbedrijf.

   De reden om te hosten en niet zelf een server op te zetten is dat hostingbedrijven kennis en expertise hebben in het onderhouden van servers, en op die manier veiligheid en betrouwbaarheid kunnen garanderen.

  • waar staat de server waarop mijn website staat?

   De server is van D-hosting en staat in Nederland.

   Een server in Nederland betekent dat de beschikbaarheid van uw website heel hoog is. Immers, internet in Nederland is uitermate betrouwbaar. Dit is een groot voordeel boven een server in het Caraïbisch gebied.

  • wat is een url?

   Url staat voor Uniform Resource Locator en is het internetadres van de website.

   Voorbeelden zijn www.byteguide.net en www.websites-curacao.com.

  • wat is een domein?

   Het domein, of beter de domeinnaam, is de naam van uw website.

   Voorbeelden van domeinnamen zijn byteguide.net en websites-curacao.com. Een domeinnaam bestaat altijd uit twee delen gescheiden door een punt. Het eerste deel is vaak een bedrijfsnaam of een zogenaamde generieke naam (byteguide, websites-curacao). Het tweede deel is de extensie (.net, .com, ...).

   Voor het eerste deel is nagenoeg alles mogelijk, zolang de naam maar bestaat uit twee of meer letters, aangevuld met cijfers of een streepje (-). Welke extensies mogelijk zijn leest u in de vraag ‘welke extensies kunnen mijn domeinen hebben?’.

  • waarom moet ik zelf een .an-domein aanvragen?

   Aan .an-domein worden veel meer eisen gesteld dan aan bijvoorbeeld een domein met .com en .net. Er wordt bijvoorbeeld een vrijwaringsverklaring gevraagd, en die kunnen wij niet voor u invullen. Wel kunnen wij u helpen bij de aanvraag en adviseren over de te volgen stappen.

   De UNA regelt de registratie van .an-domeinen en op de website van de UNA zijn alle regels waaraan de website en de eigenaar moet voldoen te vinden.

  • welke extensies kunnen mijn domeinen hebben?

   Wij kunnen direct .com, .net, .org en .info domeinen voor u registreren, net als bijna alle andere extensies. De belangrijkste extensie die wij niet voor u kunnen regelen is .an. Waarom dat niet kan leest u bij de vraag ‘waarom moet ik zelf een .an-domein aanvragen?’.

   Een .an-domein is echter WEL mogelijk bij ByteGuide. U registreert het domein bij de UNA, maar de inhoud van de website komt dan op onze server in Nederland. De UNA heeft ook mogelijkheden om de website te hosten, maar de kosten daarvan zijn vele malen hoger dan de kosten van het hosten in bijvoorbeeld Nederland. Daarbij is internet in Nederland ook betrouwbaarder.

   Het registreren van een domein op de Antillen en het hosten van de website in Nederland heeft geen nadelen, sterker nog, het heeft alleen voordelen. Het betekent in ieder geval niet dat uw website trager wordt.

 • onderhoud
  • hoe zit het met backups?

   Iedere dag wordt er in Nederland een backup gemaakt van de inhoud van de server. Deze wordt echter alleen gebruikt in geval van calamiteiten en is niet bedoeld om bijvoorbeeld per ongeluk verwijderde teksten op te vragen. Deze backups gaan niet ten koste van uw opslagcapaciteit.

   Wanneer ByteGuide het onderhoud van uw website verzorgt, maken wij dagelijks een extra backup van de database en bewaren we die 7 dagen lang. Op verzoek kan daar wél per ongeluk verwijderde teksten uit worden teruggehaald. Dit geldt echter niet voor bijvoorbeeld foto's, omdat die niet in de database zijn opgeslagen. Bovendien gaan deze backups ten koste van uw opslagcapaciteit, waardoor backups van foto's relatief kostbaar zijn. U wordt daarom dringend geadviseerd zelf een kopie van foto's e.d. lokaal te bewaren.

  • wie onderhoudt de inhoud van de website?

   Dat doet u zelf.

   U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die op uw website staan. Natuurlijk helpen we u met een instructie hoe dit te doen, en hebben wij een helpdesk. Kijk hiervoor bij de vragen over beheer.

   Het tegenovergestelde is ook waar: ByteGuide is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de websites en houdt zich het recht voor websites te verwijderen die ongewenste, ongepaste of strafbare inhoud bevat.

  • wie onderhoudt de software van de website?

   Dat hangt van uw keuzes af. Kiest u voor het jaarlijkse onderhoudspakket, dan doen wij dat. Kiest u voor een eenmalige bijdrage, dan moet u het zelf doen.

   Kiest u voor het onderhoudspakket, dan zorgen wij dat de software up-to-date blijft. Wij controleren met grote regelmaat of de software nog volgens de laatste standaard is.

   Lees verder bij de vragen over software.

  • wat krijg ik voor de jaarlijkse kosten?

   Wij zorgen dat de software van uw website up-to-date blijft, er backups worden gemaakt, en geven volledige ondersteuning.

   Uw website wordt opgebouwd uit vele stukjes software. Met grote regelmaat verschijnen hier nieuwere versies van. Vaak heeft dat betrekking op de veiligheid van uw website. Ook wordt het gebruikt om bijvoorbeeld (kleine) programmeerfouten te herstellen, of de snelheid van uw website te verhogen. ByteGuide krijgt automatisch bericht van nieuwere versies en kan deze dus direct voor u installeren. Zo blijft uw website altijd up-to-date.

   Bovendien maakt ByteGuide dagelijks een backup van uw database en bewaart die 7 dagen lang. Hieruit kan op verzoek per ongeluk verwijderde teksten worden teruggehaald. Of als u per ongeluk alle menu's, of alle gebruikers van de website heeft verwijderd, biedt zo'n backup uitkomst.

   Wanneer u het onderhoud aan ByteGuide uitbesteedt, kunt u rekenen op volledige ondersteuning in geval van problemen. Als uw website niet helemaal naar tevredenheid functioneert, gaan we voor u aan de slag. In geval u het onderhoud zelf uitvoert, zult u specifieke problemen zelf op moeten lossen.

 • software
  • met welke software wordt de website gemaakt?

   ByteGuide bouwt websites met het open source platform Drupal.

   Drupal is een zogenaamd content management system, een manier om de website aan te passen via een database. Die database is geschreven in PHP en HTML, maar daar merkt de gebruiker weinig van. U kunt het zich voorstellen als het invullen van een formulier op internet.

   Een website waarbij de inhoud in een database staat wordt dynamisch genoemd, omdat de inhoud makkelijk aan te passen is. De inhoud en het uiterlijk van de website zijn op deze manier gescheiden, zodat een nieuwe lay-out toepassen heel makkelijk is.

   Drupal is te vergelijken met platformen als Joomla en Wordpress. Drupal is een zeer veel gebruikt platform. Geschat wordt dat er tienduizenden websites draaien met Drupal, waaronder zeer belangrijke en grote websites als Sony Music en de New York Observer.

  • is de software veilig?

   Wij durven gerust te zeggen dat Drupal zeer veilig is.

   Er bestaat simpelweg geen (uitgebreide) software die 100% veilig is. Wel kan de veiligheid steeds worden bewaakt en op die manier zo hoog mogelijk worden gehouden. Dagelijks werken vele mensen aan Drupal, om het beter te maken maar ook om het veiliger te maken. Er zijn dan ook regelmatig veiligheidsupdates, die wij direct voor u installeren als u het onderhoud bij ons onderbrengt.

   Vele webwinkels maken gebruik van Drupal. Zij maken niet voor niets gebruik van Drupal; voor een webwinkel moet de software wel heel veilig zijn.

  • jullie gebruiken open-source software; dan kan ik toch ook zelf mijn website bouwen?

   Ja, dat kan.

   Als u puur naar de kosten voor hosting kijkt is dat ook goedkoper. Maar als u gaat kijken naar de uren dat u ermee bezig bent, en de kennis die u nodig heeft, dan bent u (afhankelijk van uw kennis natuurlijk) vast beter uit als ByteGuide uw website bouwt.

   Wij hebben jaren ervaring in het bouwen van websites met Drupal en hosten bij D-hosting. Wij hebben kennis van onder andere HTML, PHP en MySQL, waardoor wij snel en betrouwbaar werken, en zo nodig zelf aanpassingen kunnen doen. Wij kunnen inschatten wat belangrijke updates zijn en wat niet. Bovendien hebben wij zoveel websites draaien, dat wij effectief onderhoud kunnen plegen.

  • kan mijn huidige website worden omgezet naar een website in Drupal?

   Dat kan in nagenoeg alle gevallen.

   Neem voor uw specifieke geval contact met ons op.

  • is mijn website geschikt voor alle browsers?

   Uw website kan in alle browsers en alle versies bekeken worden, maar zal in sommige, met name oudere browsers niet helemaal in de door u gewenste lay-out verschijnen. In de nieuwste browsers zijn er doorgaans geen problemen.

   Dat er in oudere browsers afwijkingen kunnen voordoen, komt omdat er in de loop van de tijd een internationale standaard is ontwikkeld, die pas langzamerhand is ingevoerd. Vooral Microsoft heeft met Internet Explorer lang gewacht om zich helemaal aan de standaard te houden. Internet Explorer 6 spant wat dat betreft de kroon. Gelukkig gebruikt bijna niemand die browser meer. Op gs.statcounter.com kunt u de statistieken bekijken. U treft daar onder andere gegevens aan over hoeveel mensen in welke regio met welke browser werken.

   Voor wie de term browser niet kent: daaronder verstaan we de programma’s die een internetpagina aan u kunnen tonen. De bekendsten zijn Internet Explorer, FireFox, Chrome, Opera en Safari.

 • ontwerp
  • hoe gaat het als ik een eigen ontwerp heb?

   In overleg gaan we uw ontwerp realiseren.

   Eerst zullen we een afspraak maken om te weten wat uw visie is, waarmee u het ontwerp heeft gemaakt. Daarna beoordelen wij in hoeverre uw ontwerp overgenomen kan worden en wat de kosten daarvan zijn. De resultaten hiervan bespreken wij met u. Komen we tot een overeenstemming, dan kunt u ons de opdracht geven het ontwerp te implementeren.

  • welke ontwerpen zijn er allemaal mogelijk?

   ByteGuide gebruikt zowel eigen ontwerpen als ontwerpen die door derden bij Drupal zijn ondergebracht. Dat laatste zijn er veel: zo'n 500 ontwerpen. Deze zijn lang niet allemaal geschikt voor iedere website en we hebben ze ook niet allemaal getest op kwaliteit.

   Op onze demowebsite vindt u een lijst die wij gecontroleerd hebben en geschikt vinden. Deze ontwerpen zijn bij de prijs inbegrepen. U kunt echter op de website van Drupal kijken wat er allemaal nog meer mogelijk is. Wilt u een ontwerp dat wij nog niet standaard leveren, dan kan dat tegen meerkosten. Neem hiervoor contact met ons op.

  • kan elke lay-out gerealiseerd worden?

   We durven nog net niet te zeggen dat alles kan. Maar er kan wel heel veel.

   De inhoud van de website staat bij ons los van de lay-out. Dat maakt het goed mogelijk de lay-out van een website helemaal aan te passen aan uw wensen. Heeft u een idee voor een website? Leg het ons voor, kan kunnen wij u adviseren over de haalbaarheid en de kosten.

 • beheer
  • hoe weet ik hoe ik de inhoud van de website moet aanpassen?

   Wij leveren u een handleiding waarin precies staat hoe u uw website beheert.

   Bent u een beetje handig met de computer, dan denken we dat de meeste handelingen voor u zo voor zich spreken, dat u de handleiding weinig nodig heeft en in ieder geval na een tijdje niet meer nodig heeft.

  • wat moet ik doen als ik de inhoud verander, maar er niet zelf uitkom?

   Komt u er na het volgen van de handleiding nog niet uit, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Zij helpen u graag verder.

  • kan ik een cursus volgen om de inhoud aan te passen?

   Ja, dat kan. Maar voor het dagelijkse beheer van de website is dat waarschijnlijk niet nodig.

   ByteGuide ontwikkelt op dit moment een training om meer uit uw website te halen. We kijken daarin wat verder dan de basishandelingen, die in de handleiding aan de orde komen. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het instellen van emailadressen.

  • hoeveel pagina's mag mijn website hebben?

   Er is geen maximum aan het aantal pagina's.

   De beperking zit in de opslagruimte. U mag totaal 80 Mb gebruiken en dat is veel, zeker als u voornamelijk met tekst werkt. Foto's vragen meer opslag, maar aangezien een foto op een lage resolutie wordt geplaatst, hoeft ook dat geen echte beperking op te leveren.

ICDL/ECDL-testcentrum

laatst gewijzigd: 31 maart 2010

ByteGuide leidt op tot de examens van het ICDL/ECDL. We zijn hard bezig zelf ook testcentrum te worden. Dan kunt u de examens bij ons afleggen. Alles onder één dak! » lees verder

nieuwe trainingen

laatst gewijzigd: 6 april 2010

Software is altijd in ontwikkeling. ByteGuide volgt die ontwikkelingen: er komen nieuwe cursussen bij en de inhoud van onze cursussen wordt regelmatig aangepast aan de nieuwste inzichten. Blijf kijken!